ساخت بزرگترین محفظه احتراق طول متغیر جهان جهت تست مشعل با همکاری مشترک بالتور و ایچی

استفاده از جریان کواندا (COANDA) در فن کویل های کاستی چهارطرفه جدید آئرتزی مدل BREZZA