ساخت بزرگترین محفظه احتراق طول متغیر جهان جهت تست مشعل با همکاری مشترک بالتور و ایچی

کارخانه های بالتور و ایچی به عنوان دو کارخانه پیشتاز در صنعت گرمایش اروپا و جهان در زمینه تولید مشعل و دیگ فولادی اقدام به تولید بزرگترین محفظه احتراق طول متغیر جهان در کارخانه ایچی جهت نصب آن به منظور تست مشعل در لابراتوار تحقیق و توسعه(R&D) کارخانه بالتور کرده اند.
با این کار ،ظرفیت گرمایش قابل تست مشعل در کارخانه بالتور ، ۶ برابر افزایش یافته است.محفظه احتراق مذکور با داشتن عمق متغییر داخلی ۶ الی ۱۱ متر و شعاع داخلی ۱.۸ متر، توانایی تست مشعل تاظرفیت گرمایشی ۲۵ مگاوات به عنوان بزرگترین محفظه تست مشعل در جهان را در محل کارخانه بالتور فراهم کرده است.
بالتور ، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید!!